Prawidłowa waga u młodzieży

Kalkulacja BMI

Aby obliczyć wskaźnik BMI dla młodzieży należy podzielić masę ciała wyrażoną w kilogramach przez wzrost podany w centymetrach podniesiony do kwadratu. Sposób obliczania wskaźnika jest taki sam jak u dorosłych, jednak należy pamiętać, że BMI nastolatków jest uwarunkowane różnymi czynnikami, takimi jak np. uwarunkowania genetyczne czy zdrowotne. Dlatego też wynik BMI należy śledzić na siatkach centylowych , które obowiązują do roku życia.

Interpretacja wyników

Nastolatkowie mają inny metabolizm, niż osoby dorosłe, co wpływa na wyniki kalkulacji wskaźnika BMI. Ponadto wiek i płeć również mają znaczenie w interpretacji wyników. Dlatego do oceny prawidłowej wagi powinniśmy skorzystać z siatki centylowej, która porównuje wartości jakie osiągają nastolatkowie w takim samym wieku i o tej samej płci.

Jak czytać siatki centylowe – czy odchudzanie jest konieczne?

Krzywe centylowe pokazują jaki procent osób osiąga wartość niższą, lub wyższą wartość. Najwyższą wartością jest 97 centyl, a najniższą 3 centyl. Przykładowo 93 centyl pokazuje, że 93% danej populacji(osób w tym samym wieku i płci) ma wartość niższą.

 

Author: fotofilmkadr.pl