Prawidłowa waga u młodzieży
maj28

Prawidłowa waga u młodzieży

Kalkulacja BMI Aby obliczyć wskaźnik BMI dla młodzieży należy podzielić masę ciała wyrażoną w kilogramach przez wzrost podany w centymetrach podniesiony do kwadratu. Sposób obliczania wskaźnika jest taki sam jak u dorosłych, jednak należy pamiętać, że BMI nastolatków jest uwarunkowane różnymi czynnikami, takimi jak np. uwarunkowania genetyczne czy zdrowotne. Dlatego też wynik BMI należy śledzić na siatkach centylowych , które...

Read More