BMI obliczanie
lut14

BMI obliczanie

BMI jest to wzór matematyczny opracowany dawno przez Quteleta. W książkach także możemy spotkać się z nazwą tego wzoru właśnie pochodzenia od nazwiska tego twórcy, tj. Queteleta. Jest to nic innego jak iloraz wagi człowieka do kwadratu wzrostu człowieka. W ten sposób można sprawdzić czy nasza waga do wzrostu mieści się w normie. Jest to bardzo szybki o łatwy sposób, ponieważ nie wymaga od nas żadnego liczenia, tylko i wyłącznie...

Read More